Izrada sajtova » Web dizajn

PAKET - BASICWeb dizajn - Izrada sajtova - Paket Basic

Namenjen je malim i srednjim preduzećima koja prvenstveno žele da reklamiraju svoje proizvode i usluge na internetu.
Sadrži do 3 strane. Rok izrade sajta je 7 radnih dana od dana preuzimanja kompletnog materijala. Detaljnije...

Izrada sajta (cena izrade sajta) iznosi 149€.

PAKET - MINIWeb dizajn - Izrada sajtova - Paket Mini

Namenjen je malim i srednjim preduzećima koja prvenstveno žele da reklamiraju svoje proizvode i usluge na internetu.
Sadrži do 10 strana. Rok izrade sajta je 10 radnih dana od dana preuzimanja kompletnog materijala. Detaljnije...

Izrada sajta (cena izrade sajta) iznosi 249€.

PAKET - MIDIWeb dizajn - Izrada sajtova - Paket Midi

Namenjen je malim i srednjim preduzećima koja prvenstveno žele da reklamiraju svoje proizvode i usluge na internetu.
Sadrži do 20 strana. Rok izrade sajta je 15 radnih dana od dana preuzimanja kompletnog materijala. Detaljnije...

Izrada sajta (cena izrade sajta) iznosi 299€.

PAKET - MAXIWeb dizajn - Izrada sajtova - Paket Maxi

Namenjen je malim i srednjim preduzećima koja prvenstveno žele da reklamiraju svoje proizvode i usluge na internetu.
Sadrži do 30 strana. Rok izrade sajta je 20 radnih dana od dana preuzimanja kompletnog materijala. Detaljnije...

Izrada sajta (cena izrade sajta) iznosi 349€.

PAKET - FLASHWeb dizajn - Izrada sajtova - Paket Flash

Namenjen je malim i srednjim preduzećima koja prvenstveno žele da na dinamičan i atraktivan način reklamiraju svoje proizvode i usluge na internetu.
Detaljnije...


Izrada sajta (cena izrade sajta) iznosi 399€.

PAKET - PREMIUMWeb dizajn - Izrada sajtova - Paket Premium

Namenjen je preduzećima koja pored dinamičkog načina reklamiranja svojih proizvoda i usluga na internetu, imaju potrebu za povremenim obaveštavanjem klijenata raznim ponudama, novosima, komentarima, kao i za samostalnim ažuriranjem.
Sadrži neograničen broj dinamičkih strana. Rok izrade sajta je 30 radnih dana od dana preuzimanja kompletnog materijala. Detaljnije...

Izrada sajta (cena izrade sajta) iznosi 499€.