Izrada sajtova » Održavanje Facebook strane

Štedite svoje vreme!

Održavanje društvenih mrežaOdržavanje (ažuriranje) poslovnih stranica na društvenim mrežama (facebook, google +).

Ukoliko nemate dovoljno vremena da na efikasan način održavate svoju facebook poslovnu stranu, da se povezujete sa firmama, postavljate nove vesti, fotografije kontaktirajte nas.

Reference: