Izrada WEB sajtova » Održavanje sajtova

Ukoliko nemate vremena ili iskustva da sami ažurirate (održavate) i kvalitetno unapredite svoj web sajt možete izabrati jedan od ponuđenih paketa:

PAKET - SMALLWeb dizajn - Održavanje web sajtova - Paket Small

Obuhvata:
Grafičke i tekstualne izmene, tehnička podrška elektronskom poštom, 10 sati mesečno. Detaljnije...


Cena održavanja (ažuriranja) web sajta iznosi: 79 € za mesec dana
Dodatni radovi: 9 €/h

Web dizajn - Održavanje web sajtova - Paket Medium PAKET - MEDIUM

Obuhvata:
Grafičke i tekstualne izmene, praćenje statistike i analize, ažuriranje video klipova, osnovna optimizacija za pretraživače, tehnička podrška elektronskom poštom i telefonom, 20 sati mesečno. Detaljnije...

Cena održavanja (ažuriranja) web sajta iznosi: 139 € za mesec dana
Dodatni radovi: 8 €/h

Web dizajn - Održavanje web sajtova - Paket Large PAKET - LARGE

Obuhvata:
Grafičke i tekstualne izmene, dodavanje novih i redizajn postojećih stranica, ažuriranje video klipova, kodovanje veb sajta, praćenje statistike i analize, potpuna optimizacija za pretraživače (Gugl, Jahu, Bing...), tehnička podrška elektronskom poštom i telefonom, 30 sati mesečno. Detaljnije...

Cena održavanja (ažuriranja) web sajta iznosi: 179 € za mesec dana
Dodatni radovi: 6 €/h