ИЗРАДА ВЕБ САЈТОВА » Редизајн сајта

Редизајн сајта

Уколико сматрате да Ваш сајт има одређене недостатке, ако желите да промените структуру сајта, начин приказивања одређених ствари (производа, галерију слика итд...), ако желите да побољшате функционалност сајта, брзину отварања страница, позицију на претраживачима, да сајт са естетке стране изледа лепше и прегледније, онда је једино решење редизајн сајта. Контакт...

Редизајн представља делимичну промену сајта тако да сајт након редизајна задовољи све критеријуме да би постао модеран и максимално функционалан сајт.

Често се дешава у пракси да дизајнер треба да редизајнира сајт који је веома слабог квалитета, нестручно урађен и максимално нефункционалан. Код таквих ситуација једино решење је израда новог сајта.